Akcija do 50% popusta na označene proizvode

Besplatna dostava iznad 500 kn

Do isteka zaliha 50% popusta na taktičku opremu. Naruči odmah!

OPĆI UVJETI POSLOVANJA https://medicotehna.hr/

Uvjet za korištenje https://medicotehna.hr/ Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga https://medicotehna.hr/ Internet stranice.


MEDICOTEHNA d.o.o. posebno poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti koja se nalazi u drugom dijelu ovih Općih uvjeta.


MEDICOTEHNA d.o.o. preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun MEDICOTEHNA d.o.o. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

Jezik

Jezik komunikacije na https://medicotehna.hr/ je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK) i sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se MEDICOTEHNA d.o.o. unaprijed ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Posebni oblici prodaje/Akcijska prodaja

MEDICOTEHNA d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.


Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i slično.


Nakon proteka roka akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje,  MEDICOTEHNA d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju.

Narudžba

Proces naručivanja na MEDICOTEHNA d.o.o. Internet trgovini je opisan na linku https://medicotehna.hr/


U slučaju većeg broja narudžbi koje se istovremeno predaju na MEDICOTEHNA d.o.o. Internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu MEDICOTEHNA d.o.o. dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.


MEDICOTEHNA d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da MEDICOTEHNA d.o.o. kao dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s MEDICOTEHNA d.o.o. Internet trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. MEDICOTEHNA d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.


Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Kupac sklapa s MEDICOTEHNA d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane MEDICOTEHNA d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi uvjeti korištenja internetske stranice i Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između MEDICOTEHNA d.o.o. i Kupca.


Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas MEDICOTEHNA d.o.o. posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda. Preporučamo čitati opis proizvoda koji se otvara klikom na proizvod.


Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku – Obrazac za jednostrani raskid ugovora.


Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.


Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajuće specifikacije, neodgovarajuća boja proizvoda i sl.)  koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da prilikom raskida želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: MEDICOTEHNA d.o.o. Domagojeva 21, 10000 Zagreb.


U slučaju jednostranog raskida ugovora  bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te  snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti MEDICOTEHNA d.o.o. na info broj ili mail adresu info@medicotehna.hr radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane MEDICOTEHNA d.o.o.. MEDICOTEHNA d.o.o. poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

Prvo korištenje ili prva upotreba kupljenog proizvoda

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

MEDICOTEHNA d.o.o. obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.


MEDICOTEHNA d.o.o. preporuke vezano za proizvode, preuzimanja proizvoda, postupanje s proizvodom a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana su:

– slika proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga MEDICOTEHNA d.o.o. preporuča kupcu da prilikom izbora proizvoda detaljno pregleda karakteristike proizvoda i opis proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici MEDICOTEHNA d.o.o. i dohvaćaju se klikom na proizvod.


– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati u MEDICOTEHNA d.o.o. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

– ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte MEDICOTEHNA d.o.o.. Ako MEDICOTEHNA d.o.o. organizira prijevoz robe radi povrata, potrebno je proizvod zapakirati u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.


– pažljivo pregledajte proizvod, njegovu izradu, specifičnosti, obilježja i  funkcionalnost (npr. pregledajte zašivene dijelove proizvoda, oštećenja-ogrebotine-neravnine na proizvodima, oštećenja plastičnih dijelova proizvoda, zalijepljenih dijelova proizvoda, oštećenja posebnih materijala (metal, drvo, karbon, epoksi i slično), izgled i funkcionalnost pomičnih mehaničkih metalnih ili plastičnih dijelova, ispravnost (savijenost/ravnina) proizvoda i njihovih dijelova, ispravnost proizvoda na baterije (svjetiljke i drugo).

– VAŽNO: nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice korištenje/upotreba proizvoda s vidljivim tragovima korištenja, posebno načinjenih od materijala koji se oštećuju: metal, plastika, drvo, epoksi, karbon i drugo.

Rukovanjem, korištenjem ili upotrebom proizvoda koji umanjuju vrijednost proizvoda kod prigovora kupca o oštećenim proizvodima uz zahtjev za zakonsko pravo na raskid ugovora je primjerice:

– vidljivo rašiven ili nepravilno šivan proizvod, a proizvod je korišten,

– ogrebotine i oštećenja metalnih dijelova proizvoda (primjerice korištenje noža),

– slomljeni plastični ili gumeni dijelovi proizvoda, a proizvod je vidljivo korišten,

– oštećenja ili iskrivljenost mehaničkih ili plastičnih dijelova proizvoda, a proizvod je vidljivo korišten,

– razna  oštećenja od korištenja na proizvodima,

– druga oštećenja koja su uzrokovana korištenjem ili uporabom, a koji su vidljivi prije korištenja ili uporabe istog.

Iz tog razloga MEDICOTEHNA d.o.o. neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za one proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: “provjera funkcionalnosti ili ispravnosti na otvorenom ili u stvarnim uvjetima u kojima se koristi“ jer sama provjera funkcionalnosti i ispravnosti na otvorenom u moru ili vodi umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

MEDICOTEHNA d.o.o. obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom na otvorenom, odnosno u moru ili vodi. To se odnosi na proizvode kojima se funkcionalnost ili ispravnost provjerava na otvorenom ili u stvarnim uvjetima u kojima se koriste proizvodi kao što je funkcionalnost proizvoda sukladno uputama proizvođača ili montiranja/stavljanja i stavljanja u funkciju drvenih, plastičnih, metalnih ili drugih dijelova proizvoda koji su odvojeno kupljeni kako bi se sastavili.

MEDICOTEHNA d.o.o. obavještava kupce kako pojedini proizvodi koji spadaju u kategoriju „ručno izrađeni proizvod“ ili „testirani proizvodi“, a koji su prije stavljanja na tržište podvrgnuti testiranju u stvarnim uvjetima u moru ili vodi Proizvodi koji su označeni kao kategoriju „ručno izrađeni proizvod“ ili „testirani proizvodi“ mogu zbog testiranja imati manje ogrebotine, trag ili drugi oblik kozmetičkog oštećenja koji je nastao tijekom testiranja, a koji ne utječe na ispravnost proizvoda ili spada u kategoriju korištenog proizvoda.

Stoga MEDICOTEHNA d.o.o. obavještava kupce da proizvode tipa „ručno izrađeni proizvod“ ili „testirani proizvodi“ prethodno pažljivo pregledaju i po potrebi kontaktiraju MEDICOTEHNA d.o.o. prije korištenja

Ukoliko ovlašteni servis utvrdi da se radi o vrsti oštećenja ili nefunkcionalnosti proizvoda, MEDICOTEHNA d.o.o. neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem kupca protivno ovoj obavijesti.


MEDICOTEHNA d.o.o. preporuča kupcima, kada uoče potencijalne nepravilnosti ili oštećenja, za specifične i pojedine proizvode za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom na otvorenom, odnosno u stvarnim uvjetima u kojima se koristi sukladno uputama proizvođača obavezno kontaktiraju MEDICOTEHNA d.o.o.

MEDICOTEHNA d.o.o. neće moći priznati posljedice kod korištenja ili uporabe proizvoda suprotno ovim Uvjetima korištenja i Općim uvjetima poslovanja.


U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), MEDICOTEHNA d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.
MEDICOTEHNA d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.


Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem elektroničke pošte, odnosno Emaila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će izvršen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača ( Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019  s promjenama).

Prigovor, odgovor na prigovor i obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor. MEDICOTEHNA d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta MEDICOTEHNA d.o.o., telefona : 091 181 07 00 ili putem maila info@medicotehna.hr i što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

MEDICOTEHNA d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

MEDICOTEHNA d.o.o. putem svoje Internet stranice obavještava kupca o lokaciji na kojoj je osigurao mogućnost preuzimanja EE otpada (električnog i elektroničkog otpada) po sistemu jedan za jedan i to na području jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva bez troškova po kupca. Lokacije se mogu naći na linku:

http://www.elektrootpad.com/prikupna-mjesta

Načini plaćanja

MEDICOTEHNA d.o.o. Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem na slijedeći način:

  1. Virmansko plaćanje,
  2. Plaćanje pouzećem po primitku pošiljke,
  3. KEKS Pay,

  1. Virmansko plaćanje:

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

Za virmanske uplate roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu,

sljedeći radni dan).

  • Plaćanje pouzećem po primitku pošiljke:

Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, odnosno tek kada vam robu donese dostavljačka služba. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

  • KEKS Pay

MEDICOTEHNA d.o.o. Internet stranica omogućava Kupcima plaćanje putem aplikacije KEKS Pay. KEKS Pay aplikacija omogućuje besplatno, brže, jednostavnija i sigurnije plaćanje jednom spremljenim karticama u Internet trgovini. Aplikacija KEKS Pay je besplatna i dostupna za Android i za iOS, a mogu je koristiti svi koji to žele, bez obzira na banku u kojoj imaju račun. KEKS Pay je zaseban servis za plaćanje i pohranu kartičnih podataka u vlasništvu Erste & Steiermarkische Bank d.d., a kako bi Kupac mogao koristiti ovu uslugu, mora samostalno instalirati, registrirati svoje podatke za plaćanje na servis KEKS Pay aplikacije. MEDICOTEHNA d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate preko osobnih računa ili bankovnih kartica putem KEKS Pay aplikacije.

Poklon Bon/Kod


MEDICOTEHNA d.o.o. poklon bon/kod je novčana vrijednost pohranjena na instrumentu koji se može upotrebljavati za stjecanje robe ili usluga samo putem MEDICOTEHNA d.o.o. Internet stranice. Bon/kod nije ni roba ni usluga koja je na tržištu, pa se zato na MEDICOTEHNA d.o.o. bon/kod ne mogu primijeniti odredbe Zakona o zaštiti potrošača o povratu robe i usluga. MEDICOTEHNA d.o.o. bon/kod ne može biti zamijenjen za novac. Poklon bon/kod je moguće kombinirati ili zbrajati s drugim poklon bonovima/kodovima. Ukoliko nije drugačije naznačeno, poklon bon/kod korisnik može iskoristiti jednom na jednoj narudžbi.

 Osobno preuzimanje (MEDICOTEHNA d.o.o. sjedište/skladište)

Osobno preuzimanje robe u MEDICOTEHNA d.o.o. sjedištu/skladištu je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

Na vašu mail adresu doći će obavijest s informacijom da je vaša narudžba spremna za isporuku.

Prilikom osobnog preuzimanja u MEDICOTEHNA d.o.o., molimo vas prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 091 181 07 00, a prilikom preuzimanja donesite kopiju računa koji ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu.


Naručene i plaćene odabrane proizvode možete osobno preuzeti u sjedištu:

MEDICOTEHNA d.o.o. za trgovinu
Domagojeva 21
10 000 Zagreb
Radno vrijeme:
Radni dan 8:00 do 16 sati

Subotom i nedjeljom ne radimo.

Prilikom podizanja pripremite potvrdu narudžbe ili broj narudžbe i osobnu iskaznicu. Ako ste predstavnik pravne osobe trebate donijeti i žig te pravne osobe kako bi ovjerili dokument primopredaje. Bez predočenja osobnog identifikacijskog dokumenta odnosno ovjere pečatom za pravnu osobu neće biti moguće isporučiti robu.

Jamstvo i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za korištenje ili upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača MEDICOTEHNA d.o.o. smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima koje proizvođač utvrđuje potrebnim i vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko proizvod ima važeće jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati MEDICOTEHNA d.o.o. u skladu s  uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon

091 181 07 00 ili

putem e-maila: info@medicotehna.hr

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.